Hea tava lepe

See lepe on loodud selleks, et luua kõigi jaoks improkoolis võimalikult turvaline õhkkond.
Vastavalt vajadusele võib sellesse teha jooksvalt muudatusi ja täiendusi.

  • Improviseerimine peaks lähtuma lahkest, lõbusast ning üksteist hoidvast ja austavast hoiakust.
  • Kõigil tunnis osalejatel on õigus anda märku kui miski tunni jooksul paneb neid end ebamugavalt tundma või nad näevad, et toimunu võib tekitada ebamugavust kelleski teises.
  • Osalejad peaksid austama grupis tehtud kokkuleppeid nii vaimsete kui füüsiliste piirangute osas. See võib puudutada nii teemasid, mida nendes tundides ei peeta kohaseks käsitleda kui ka kokkuleppeid füüsiliste puudutuste ja läheduse osas. Iga grupp teeb need kokkulepped omavahel vastavalt selle grupi liikmete vajadustele ning võib neid vajadusel muuta ja täiendada.
  • Tundides võib käsitleda tundlikke teemasid (kui selles grupis pole mõnda neist välja arvatud) aga seda tuleks teha nutikalt, satiiriga ja/või sooviga neid teemasid paremini mõista. Keeruliste teemade käsitlemisel tuleks alati arvestada kaasmängijate ja publikuga.
  • Alati on hea meeles pidada, et meie enda harjumused, eeldused, ootused ja eelnevad kogemused võivad mõjutada meie uskumusi, otsuseid ja tegutsemist. Käsitleme olukordi avatud meelega ja sooviga mõista, mitte kohut mõista.