Kooli kodukord

Kooli kodukorraga nõustumine on aluseks tundidest osavõtul.

Kooli üldine kodukord

  • Õppetöö põhikursustel kestab 5. septembrist 1. juunini (k.a.). Õppetööd ei toimu 23.12.2022-8.01.2023 ja riiklikel pühadel.
  • Tunnid toimuvad Eesti Ajaloomuuseumile kuuluvas Särevi teatritoas (Tina 23-13, Tallinn). Tundides osaledes arvestavad ja austavad kõik õpetajad ja õpilased Särevi teatritoa kasutamise reegleid.
  • Õppetöö põhivorm on kontaktõpe aga erijuhtumitel (lähtuvalt valitsuse korraldustest või kokkuleppel grupiga) võivad tunnid toimuda ka Zoomi keskkonnas.
  • Kui tundi tuleb vähem kui 4 õpilast, on õpetajal õigus tund ära jätta. Tunnist puudumisest tuleks õpetajat eelnevalt teavitada selleks kokkulepitud kanali kaudu.
  • Võimalikest muudatustest juhendaja asendamise või tunni ärajäämise osas antakse õpilastele teada esimesel võimalusel selleks kokkulepitud kanali kaudu.
  • Kui õpilasel on mingeid vaimseid või füüsilisi piiranguid, mistõttu ta ei saa tunnist täiel määral osa võtta, siis tuleks õpetajat sellest teavitada enne tunni algust või niipea kui selleks tekib tunni jooksul vajadus.
  • Õpilased kohustuvad järgima Hea tava lepet ja tundides tehtud individuaalseid kokkuleppeid, et õhustik improviseerimiseks oleks turvaline, vaba ja rõõmus kõigi osalejate jaoks.


Kursuste eest tasumine

  • Kursuste eest tasumine toimub kord kuus Fienta kaudu pileteid ostes.
  • Õppija puudumisel tundidest ei tagastata talle saamata jäänud tundide eest tasu.
  • Kui osaleja soovib kursusel käimise pooleli jätta tuleks sellest kirjalikult teada anda enne järgmise kuu algust aadressil: rahel.otsa@gmail.com. Kursuse katkestamisel poole kuu pealt tasu saamata jäänud tundide eest tagasi ei maksta.