Kooli kodukord

Kooli kodukorraga nõustumine on aluseks tundidest osavõtul.

Kooli üldine kodukord

 • Õppetöö põhikursustel hooajal 2023/2024 kestab 4. septembrist 29. maini (k.a.). Õppetööd ei toimu 22.12.2023-7.01.2024 ja riiklikel pühadel.
 • Tunnid toimuvad Eesti Ajaloomuuseumile kuuluvas Särevi teatritoas (Tina 23-13, Tallinn), Päiksetoas (Pärnu mnt 6-1, Tallinn) ja Tamsalu kultuurimajas (Sõpruse 3, Tamsalu). Tundides osaledes arvestavad ja austavad kõik õpetajad ja õpilased nende ruumide kasutamise reegleid.
 • Õppetöö põhivorm on kontaktõpe aga erijuhtumitel võivad tunnid toimuda ka Zoomi keskkonnas.
 • Kui tundi tuleb vähem kui 4 õpilast, on õpetajal õigus tund ära jätta. Tunnist puudumisest tuleks õpetajat eelnevalt teavitada selleks kokkulepitud kanali kaudu.
 • Kui mõnda põhikursuse gruppidest jääb alles alla 6 inimese, on kooli juhatajal õigus grupp laiali saata või selle liikmed teiste rühmadega liita.
 • Võimalikest muudatustest juhendaja asendamise või tunni ärajäämise osas antakse õpilastele teada esimesel võimalusel selleks kokkulepitud kanali kaudu.
 • Kui õpilasel on mingeid vaimseid või füüsilisi piiranguid, mistõttu ta ei saa tunnist täiel määral osa võtta, siis tuleks õpetajat sellest teavitada enne tunni algust või niipea kui selleks tekib tunni jooksul vajadus.
 • Õpilased kohustuvad järgima Hea tava lepet ja tundides tehtud individuaalseid kokkuleppeid, et õhustik improviseerimiseks oleks turvaline, vaba ja rõõmus kõigi osalejate jaoks.


Kursuste eest tasumine

 • Kursuste eest tasumine toimub kord kuus Fienta kaudu pileteid ostes.
 • Kursuste eest tasutakse kuu kaupa. Õppija puudumisel üksikutest tundidest ei tagastata talle piletiraha saamata jäänud tundide eest.
 • Kui osaleja soovib kursusel käimise pooleli jätta tuleks sellest kirjalikult teada anda enne järgmise kuu algust aadressil: rahel.otsa@gmail.com. Kursuse katkestamisel poole kuu pealt saamata jäänud tundide eest raha tagasi ei maksta.