Hannele Känd

Improteatrikogemus on andnud õige salamisi, aga see-eest väga suure annuse igapäeva- ja tööelus vajaminevaid oskuseid, kindlustanud arusaamad iseendast kui inimesest, aga ka kui esinejast ja grupiliikmest. Minu jaoks on impro ja seal jagatavad väärtused ning üheskoos toimetavad inimesed olnud väga vajalik vaimse tervise vitamiin, milleta enam ei oskaks eladagi.

Rahel on nii õpetaja kui inimesena inspireeriv, rahulik ja toetav. Tema nägemus improteatrist on rikastav ja midagi enamat kui lihtsalt humoorikas vahepala kord nädalas.