Meisneri tehnika algajatele

 

Meisneri tehnika on harjutuste sari, mille eesmärk on suurendada näitlejate tähelepanuvõimet ja oskust hoida oma tähelepanu ainiti mängupartneril ning keskenduda hetkes toimuvale.

Tehnika autor on Sanford Meisner, kes asus 1930ndatel New Yorgi teatrikoolis Neighborhood Playhouse arendama oma uut meetodit, võttes muuhulgas aluseks ka Konstantin Stanislavski varasemad mõtted. Meisneri tehnikas liigutakse põhialustest järk-järgult aina keerulisemate ülesanneteni, mis lähtuvad kõik põhimõttest, et näitleja peaks olema tundlik ümbritsevate impulsside suhtes ning tema fookus peab olema partneril, mitte enda mõtetel või mõistuslikul rollianalüüsil.

Käesoleva lühikursuse eesmärk on anda kätte põhialused tähelepanelikuks tööks partneriga, mida näitlejad saavad hiljem kasutada ükspuha millises žanris. Koolitaja väärtus seisneb nõudlikus töös osalejatega, mille jooksul näitlejad õpivad lahti laskma krampidest ja maneeridest, lugema partneri kehakeelt ja intonatsiooni ning kasutama saadud infot oma tegelase reaktsioonides. Meisneri tehnikaga tegelemine muudab näitleja töö orgaanilisemaks ning seeläbi laval ausamaks ja huvitavamaks.

Koolitus toimub 14-16.06 järgmise ajakava järgi:
14.06 töötuba kell 14-17
15.06 töötuba kell 10-13 ja 14-17
16.06 töötuba kell 10-13 ja 14-17

NB! Töötuba toimub inglise keeles aga vajadusel aidatakse kindlasti koolitaja juhiste ja kommentaaride tõlkimisel!

Kursust korraldab Rahel Otsa Improkool koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga.
Koolituse toimumist toetab Eesti Kultuurkapital.